Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly

Jedinečný dům architekta Josefa Gočára v sobě snoubí vnější racionální formu z režného zdiva a bohatou vnitřní formu v dekorativním stylu art deco. Srdcem domu je přednáškový sál (s předsálím), umístěný v těžišti přízemního podlaží a orientovaný do malého náměstí před domem.

Zadáním je rekonstrukce stávajících prostorů knihovny Antonína Švehly umístěné v tomto domě.

Původní dispoziční trojtrakt s kancelářemi a chodbou uprostřed je pojednán jako ucelený prostor se středním „nábytkovým traktem“ velkorysého měřítka. Ten bude hrdým opozitem velkému okennímu systému. Střední trakt sloupového rastru spojuje i rozděluje hlavní prostory knihovny a je obložen z ušlechtilé dubové spárovky zakládající pocit tepla a navazující na Gočárovy dřevěné obklady v přednáškovém sálu. Do středního traktu je přesunut výdejní pult s panoramatickým výhledem, sklad, který odděluje tichou studovnu od rušného hlavního sálu a šatní skřínky u vstupu. V běžném provozu jsou vytvořené 3 základní prostory pro návštěvníky knihovny – tichá studovna s regály časopisů, měkké sezení s kávovarem u vstupu a neformální kout s kobercem a sedacími pytli, který je možné oddělit závěsem pro setkání dětí či workshopy. Hlavní sál je možné uspořádat také pro přednášky s kapacitou 90 osob a pro výstavy.

Knihovna Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK na Praze 1

Knihovna Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK na Praze 1

Knihovna je umístěna v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí postavené ve 20.letech 20.století v historizujícím novorenesančním stylu. Stavba je vyznačuje velkorysým měřítkem vnitřních prostorů a kvalitním řemeslným zpracováním. Knihovna je místnost na 3.np o velikosti 9,3 x 6,8 m a výšky 4 m, na kterou navazuje studovna v arkýři s výhledem na Pražský hrad ( cca 5,2 x 4,7 m ). V původní knihovně byly po celé ploše rozmístěné typové plechové regály vojenské barvy do výše 2,1 m. Mezi regály bylo pracoviště knihovnice a kopírka. Prostor připomínal spíše temný depozitář než knihovnu. Studovna byla od knihovny oddělena příčkou a policovou stěnou. Vypadala jako sklad nábytku. Povrch podlah tvořilo PVC položené na původních parketách.  

Koncept návrhu

Základním konceptem bylo navrátit prostoru jeho velkorysost a měřítko, vpustit do něho světlo a vytvořit vhodné uklidňující místo pro studium při omezeném rozpočtu. Interiér je řešen moderními soudobými prostředky se snahou, aby výsledné působení bylo v souladu s vnitřními prostory stávající budovy.

Prostorově je knihovna se studovnou řešena jako jeden společný prostor, který je rozdělen skleněnými příčkami na tři provozní části: studovnu, depozitář s výdejem knih a vstupní-počítačovou místnost. Do knihovny je ponechán pouze jeden vstup z veřejné chodby.

Uvolnění prostoru bylo uskutečněno sesazením stávajících regálů depozitáře do dvou úrovní. Toto řešení vedle prostorových výhod zvětšilo objem depozitáře o 15 %. Dvouúrovňový blok depozitáře je umístěn v rohu místnosti u střední zdi, aby nejcennější místa u vstupu a oken zůstala na celou výšku místnosti.

K depozitáři patří pracoviště knihovnice, pracoviště služby vydávající knihy a čtecí kout. Pracoviště knihovnice je umístěno u okna v návaznosti na depozitář. Stůl služby je ve středu knihovny s ohledem na kontrolu prostoru. Depozitář je vytvořen ze stávajících plechových regálů doplněných novým blokem dřevěného regálu u vstupu, ocelovými schody a ochozem. Původní plechové regály jsou svojí konstrukcí praktické a byly využity v celém rozsahu. Ochoz je podporován dřevěnými deskami do kterých jsou osazeny stávající skříně. Podlaha depozitáře a schody jsou provedeny z žebrovaného plechu. Výplň zábradlí ochozu tvoří tahokov o stejném rozměru otvorů jako žebrování plechu. Plechové madlo zábradlí je navrženo jako čtecí pult.

Počítačová místnost může být využívána nezávisle na knihovně. Jsou zde umístěny čtyři počítačové pracoviště. Součástí nového dřevěného bloku depozitáře je kartotéka, katalogový počítač a šatní skřínky.

V arkýři je obnovena studovna. Je zařízena velkým dubovým stolem ( 2,15 x 2,4 m ) s osmi studijními místy a dvěmi křesílky u oken. Na výšku oken jsou mezi okna umístěny dřevěné příruční knihovny, které jsou doplněny typovým hliníkovým žebříkem. V hlavním prostoru jsou přeosazeny stávající zářivková svítidla, tak, aby byla podpořena jednota celého prostoru a vestavba definována jako kompozičně vložená část. Stůl ve studovně je osvětlen jedním závěsným svítidlem, příruční knihovny jsou přisvětleny bodově.

Upravované prostory jsou nově vymalovány odstínem do žluta. Stávající parkety jsou přebroušeny a opatřeny lakem.

Prodejna obuvi na Praze 3

Prodejna obuvi na Praze 3

Základním konceptem je vytvoření otevřeného prodejního prostoru vymezeného světelnými regály opticky expadující prostor novými výkladci směrem do ulice. V prostoru jsou umístěny kovový prodejní pult, dřevěný stůl a lavice na přezouvání. Regály jsou vytvořeny z plechu tl.3 mm. V regálech jsou integrovány dveře do skladu. Prostor je osvětlen zavěšeným svítidly z kruhových úsporných žárovek Osram. Světlo je významný element posilující působení prostoru.
Předpokladem vytvoření velkého prodejního prostoru bylo vybourání střední dělící zdi