Letní kino v Chrudimi

Letní kino v Chrudimi

Navrhované úpravy poloostrova posílí jeho atraktivitu jako významného veřejného prostoru města otevřenému široké veřejnosti a rozšíří tak bohatou síť veřejných prostranství města.
Chceme z poloostrova vytvořit příjemné a přehledné místo, kde budou lidé chtít trávit volný čas, setkávat se, chodit na procházky či venčit psy. Proto je nutné, aby celý poloostrov působil jako otevřený celek s různými funkcemi, které se proměňují.
Poloostrov bude rozdělen na dvě přehledné části: městskou a přírodní. První z nich tvoří zpevněné nádvoří Měšťanské besedy. Druhou částí bude městská zahrada ve stylu anglického parku s letním amfiteátrem.

 

 

Náměty MČ Prahy 13 pro metropolitní plán

Náměty MČ Prahy 13 pro metropolitní plán

STRATEGIE

Strategie má odpovědět:
Čím může být Praha 13?
Čím může zaujmout, aby se lidi rozhodli tady bydlet, žít a pracovat?
Čím může být výjimečná?
Co může nabídnout Velké Praze a co příměstské krajině?

5 TEZÍ PRO PRAHU 13

    MODERNÍ MĚSTO V PARKU OBKLOPENÉ PŘÍRODOU
Navázat na původní myšlenky modernistů, kvalitní návrh centrálního parku podpořit uceleným návrhem zeleně pro celé sídliště.
Krajina více prostoupí sídliště a nabídne nové možnosti a krajinná propojení do údolí Motolského potoka, na Dívčí hrady a do příměstské krajiny.
Cílem je nabídka různých lehko dostupných rekreačních ploch, aby se rozptýlila koncentrace obyvatel v Centrálním parku a Prokopským údolí.
Kvalitní propojení a nové možnosti hodnotné rekreace omezí tendence víkendového opouštění Prahy způsobující dopravní kolapsy.

    MODERNÍ MĚSTO NA OKRAJI PRAHY
Okraj města je výhodou protože v sobě ukrývá synergii výhod města i krajiny.
Obepínající pás příměstské krajiny s pásy pronikající do města jsou živou vodou obohacují město.
Příměstská krajina je příležitostí relaxace, sportu a ekologického zemědělství zvláště pro obyvatele okraje města.
Biofarmy na kraji měst přicházejí s nabídkou kvalitního ovoce, zeleniny i živočišných produktů pro obyvatele okraje města, zdejší úrodné pole jsou pro to ideální.

    MODERNÍ MĚSTO MNOHA FUNKCÍ
Původní víceméně monofunkční sídliště se doplní dostavbami mnoha funkcí zvláště na místech lokálních a městských center.
Podpořit špičkovou moderní architekturu jako novodobou vrstvu zastavění sídliště.
Nová administrativní a kulturní centra dotvoří nedokončené městské centrum v Nových Butovicích a sledují budování soběstačného města s menší závislostí na velké Praze. Jejich umístění a organizace musí sledovat cíl omezení automobilové dopravy.

    MODERNÍ MĚSTO PROPOJENÍ BEZ ÚZEMNÍCH BARIÉR
Stávající území bariéry je potřeba eliminovat.
Rozvadovskou spojkou dělené území na dvě části je nutno sešít.
Jakou podobu má mít Rozvadovská spojka při svém prodlužení a vstupu do města má to být dálnice, nemá se městu přizpůsobit do podoby městské komunikace se stromořadím a úrovňovým křížením?
Bariéry průmyslových areálů u Mototechny je nutné rozetnout propojkami území v okolí. Spojky budou území areálů vyživovat.
Nové obytné soubory nestavět jako bariéry v území, ale využít územní hodnoty propojek a blízkých cílů.

    MODERNÍ EKOLOGICKÉ MĚSTO PODPORUJÍCÍ CYKLODOPRAVU
Město ideálně posazené na náhorní terase s kontaktem do příměstské krajiny samo předurčuje k využívání cyklistické dopravy.
Stávající pěší a cyklistický okruh vnitrobloky se školy, školkami a hřišti je ideálním základem na který je dobré navazovat bohatou městskou sítí cest.
Stávající cyklotrasy Prokopským údolím doplnit novými cestami spojující blízké i daleké přírodní oblasti.
Milovníci kol se budou stěhovat do cykloráje na Praze 13!  

Obraz města Plzeň

Obraz města Plzeň

Promenáda pro JZM

Promenáda pro JZM

Regenerace sídliště Větrník v Chrudimi

Regenerace sídliště Větrník v Chrudimi

Humanizace pražské magistrály

Humanizace pražské magistrály

Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín

Urbanistická studie obytné části B7 Úvaly - Hostín

Celková koncepce a koordinace území: Ing.arch. Petr Hlaváček - atelier RUA

Dětský hrad v Karlových Varech

Dětský hrad v Karlových Varech

Koncepce hřiště vychází ve z gotických  principů stavby hradů a opevněných tvrzí. Hřiště - hrad je definován jako uzavřená struktura s jasně čitelnými hranicemi, jednotlivé atrakce budou ukryty uvnitř a hrad bude vnímán z vnějších pohledů jen ve své siluetě.
Dětské hřiště je koncipováno jako tvrz s kruhovým opevněním, palisády, příkop, vstupní můstky, brány, palác, křídlo hradu….Čtyři brány hradu jsou rozmístěny pravidelně a jsou napojeny na stávající přirozeně vytvořené pěšiny přes louku.

Vyhlídka pod Ottovou výšinou v Karlových Varech

Vyhlídka pod Ottovou výšinou v Karlových Varech

Na stávající kamenný sokl je navrženo masívní betonové zábradlí. Přírodním řešením, které je záměrně nevýrazné není odpoutávána pozornost od památného sloupu na výšině nad vyhlídkou, která bude tvořit spíše podnož. Návrh je doplněn zakřivenou lavicí v půlkruhové nice svahu.